ENTANT USŁUGI. WIRTUALNY RYNEK USŁUG

Wirtualny rynek usług Entant, oferowany w postaci platformy działającej w chmurze, skupia oferty wielu podmiotów świadczących usługi – zarówno na rzecz odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Zarządca rynku wirtualnego, zwany operatorem, decyduje o tym, kto może oferować na nim swoje usługi i jakie standardy mają spełniać prezentowane oferty.

Jest to nowa przestrzeń kontaktu oferentów i odbiorców usług, zapewniająca wygodne prezentowanie i trafne wyszukiwanie ofert na podstawie oczekiwań potencjalnych klientów oraz dostarczanie rozwiązań ściśle odpowiadających ich potrzebom.