Przyszłość oparta na współpracyPostaw na efektywną współpracę i komunikację

Prowadząc sprzedaż, niezależnie od tego czy Twoimi odbiorcami są osoby fizyczne, czy instytucje, organizacje bądź przedsiębiorstwa, bazujesz na współpracy. Wymieniając się informacjami, pozyskując dane czy opowiadając innym o oferowanych przez Ciebie produktach, wchodzisz w interakcję z interesariuszami. Aby działać efektywnie, potrzebujesz platformy, która umożliwi Ci sprzedaż opartą na współpracy. Taką platformą jest Entant Marketplace.

Oferuj więcej by przyciągnąć większą liczbę klientów

Entant Marketplace pozwala Ci pozyskiwać nowych klientów najprostszą a zarazem najskuteczniejszą metodą: poprzez rozszerzanie asortymentu. Nie musisz samodzielnie rozwijać produkcji nowego towaru – wystarczy, że wprowadzisz do oferty produkt, który został opracowany przez podmiot, z którym nawiążesz współpracę partnerską, dopuszczając go do swojego wirtualnego rynku. Korzyści z takiego partnerstwa są obopólne – Ty zyskujesz produkt i wszystko co wiąże się z poszerzeniem oferty (a zatem przede wszystkim możliwość skutecznego dotarcia do nowych grup konsumenckich), natomiast podmiot współpracujący z Tobą uzyskuje możliwość sprzedaży w przyjaznym, przygotowanym przez Ciebie środowisku.

Nie inwestuj własnych środków -- postaw na współpracę z innymi dostawcami

Współpraca z kolejnym, nowym partnerem w ramach wirtualnego rynku oznacza możliwość znacznego zwiększenia przychodów przy jednoczesnej minimalizacji nakładów inwestycyjnych. Nie ryzykujesz środków włożonych w towar i nie musisz go nawet magazynować. W ten sposób dokonuje się zwrot z inwestycji w platformę, ponieważ to ona staje się łącznikiem między Tobą, kontrahentami i klientami. Musisz pamiętać, że obecnie większość kontaktów i relacji rozwijanych jest w sieci, dlatego tak istotne jest posiadanie niezawodnej, kompleksowej platformy, która umożliwi wymianę informacji w sposób płynny, niczym niezakłócony i budujący pozytywne wrażenia u klientów.

Pozwól pracownikom skoncentrować się na dodawaniu wartości w ramach obsługi klienta.

Współpraca oznacza większą efektywność działania, dzięki odciążeniu własnych kadr w wyniku zaangażowania partnerów. Działając samodzielnie, odpowiadasz za tworzenie baz wiedzy o oferowanych przez Ciebie produktach. Mając zestaw odpowiednio skonfigurowanych narzędzi możesz oddelegować część zadań na partnerów, którzy wprowadzą do bazy dane dotyczące produktów, które będą chcieli sprzedawać na Twojej platformie.

Poznawaj swoich potencjalnych i obecnych klientów, by lepiej odpowiadać na ich potrzeby.

Chcąc skuteczniej sprzedawać, musisz wiedzieć, jak sformułować swoją ofertę. Niezbędne będzie w tym celu jak najdokładniejsze poznanie potencjalnych jej adresatów – scharakteryzowanie ich oczekiwań, preferencji i potrzeb. Platforma Entant pomoże Ci w zgromadzeniu potrzebnych danych, śledzeniu trendów i wychwytywaniu nowych ruchów w sferze potrzeb konsumenckich. Klienci, zarówno ci aktualni, jak i potencjalni, chętnie podzielą się informacjami dotyczącymi ich oczekiwań względem produktu, ponieważ zwiększa to szanse ich spełnienia, podczas gdy w przypadku tradycyjnego łańcucha logistycznego głos odbiorcy końcowego dociera do pierwotnego oferenta w postaci mocno zniekształconej bądź też nie dociera wcale, a to niweczy szanse na dopasowanie oferowanego produktu do konsumenckich potrzeb.

Deleguj obowiązki na partnerów - wykorzystaj potencjał dropshippingu!

Sprawna współpraca i komunikacja z podmiotami dostarczającymi produkty oferowane na Twoim wirtualnym rynku są gwarancją pozytywnych doświadczeń Twoich klientów. Jeśli współpraca ta układa się pomyślnie a partner biznesowy zdobędzie Twoje zaufanie, możesz przenieść na niego część obowiązków, na przykład wysyłkę produktów, tak by nie musieć składować ich u siebie, lecz po przyjęciu zamówienia przekierowywać je od razu do magazynu, w którym produkty są przez niego przechowywane. Metoda ta, zwana dropshippingiem, jest obsługiwana przez Entant Marketplace i pozwoli Ci odciążyć Twoich pracowników, tak by mogli oni poświęcić się obsłudze klienta w zakresie doradztwa. Integracja platofrmy z systemami ERP pozwala sprawnie i na bieżąco pozyskiwać informacje o tym, które produkty są na wyczerpaniu i jakie zapasy należy uzupełnić by móc oferować klientom pełen asortyment towarów.