Przyszłość e-commerce: dokąd zmierzamy?Dziś innowacja, jutro standard

W Entant chcemy oferować naszym klientom najbardziej innowacyjne rozwiązania, ponieważ wiemy, że to, co dziś jest innowacją, w niedługim czasie stanie się standardem ułatwiającym pracę i efektywne funkcjonowanie na każdym rynku o wysokiej dynamice zmian i dużym zagęszczeniu konkurencji.

Podejście “headless”

Jednym z najważniejszych atutów nowoczesnego programowania jest koncepcja „headless”, umożliwiająca tworzenie wielu aplikacji, które zachowując swoją niezależność, będą ze sobą współpracować. Umożliwia ona bezpieczne wprowadzanie modyfikacji w obrębie poszczególnych elementów skomponowanego na tej zasadzie systemu, które jednak nie będą wiązały się z ryzykiem towarzyszącym dużym modyfikacjom tradycyjnego, rozbudowanego, monolitycznego rozwiązania.

Elastyczność i potencjał

Wybierając Entant nie musisz obawiać się aktualizacji i modyfikacji platformy sprzedażowej czy poszczególnych jej funkcji. Architektura systemu Entant pozwala na jego łatwe skalowanie, czyniąc go rozwiązaniem wysoce elastycznym i posiadającym potencjał do odpowiedzi na wymagania różnych klientów. Koncepcja headless niesie ze sobą również korzyść polegającą na wyższym bezpieczeństwie całego systemu rozwiązań tworzących platformę e-commerce. Oznacza to, że problemy z dostępnością czy awarie poszczególnych modułów nie pociągają za sobą awarii innych elementów składowych systemu, a co za tym idzie, nie powodują zagrożenia zaprzestania działania całej platformy sprzedażowej. Kierunek wytyczony przez koncepcję headless wydaje się być kierunkiem o ogromnym potencjale na przyszłość, zmniejszając ryzyko towarzyszące prowadzeniu sprzedaży w sieci i tworząc podstawy pod błyskawiczne, bezpieczne modyfikacje systemów sprzedażowych.

Chmura obliczeniowa

Świat e-commerce rozwija się praktycznie wyłącznie w oparciu o rozwiązania chmurowe. Nie inaczej działa również Entant, gwarantując w ten sposób dostęp do najnowszych wersji naszych rozwiązań, których aktualizacji dokonujemy bez angażowania w nie naszych klientów, zapewniając im wygodę korzystania z platformy przy jednoczesnym odciążeniu ich z wszelkich obowiązków z zakresu prac utrzymaniowych i administracyjnych.

Tyle, ile potrzebujesz

Chmura zapewnia przedsiębiorstwom nie tylko bezpieczeństwo, ale również bezproblemową skalowalność. Jeśli Twój biznes szybko się rozwija lub jeżeli przewidujesz gwałtowny wzrost popytu na oferowane towary nawet w niedługim czasie, możesz powiększyć zasoby obsługujące wykorzystywane przez Ciebie rozwiązania i zrobić to dopiero wtedy, gdy rzeczywiście wystąpi taka potrzeba – bez konieczności utrzymywania takich zasobów w rezerwie i płacenia za samą ich gotowość, przy braku faktycznego ich wykorzystywania. Korzystanie z chmury oznacza brak konieczności posiadania i utrzymywania serwerów, a co za tym idzie, eliminację ponoszenia powiązanych z tym kosztów. Rozwiązania chmurowe Entant są gotowe do wykorzystania, ponieważ nie wymagają konfiguracji, a ich obsługa jest w przeważającej mierze intuicyjna, ponieważ przykładamy wielką wagę do tego, by doświadczenia klientów związane z korzystaniem z nich były w coraz większym stopniu pozytywne.

Wiele kanałów

Wszechkanałowość to trzeci aspekt, który w sposób niewątpliwy wpisze się w przyszłość e-commerce, stając się jego nieodłączną cechą. Rozwiązania sprzedażowe wykorzystywane w różnych kanałach powinny tworzyć zintegrowaną całość, kreując tym samym kompleksowe doświadczenie dla klientów. Przechodzenie między kanałami musi być płynne i nie powinno powodować żadnych zakłóceń w realizacji procesu nabywczego, by maksymalnie obniżać ryzyko jego przerwania i porzucenia. Wszechkanałowość staje się nową normalnością zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Trend preferowania możliwości pozyskiwania informacji z sieci zamiast wyłącznego kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami sprzedawcy staje się coraz wyraźniejszy i nic nie wskazuje na to, by miał się odwrócić. Znaczny wpływ miała na to niewątpliwie nowa rzeczywistość pandemiczna, jednak nie wydaje się by to ona wywołała zmianę w stosunku konsumentów do różnych form sprzedaży – najprawdopodobniej jedynie ją przyspieszyła.