Platformy sprzedażowe – największe wyzwaniaPierwsze dni na rynku

Tworząc platformę sprzedażową stajemy w obliczu wielu wyzwań warunkujących jej sukces. Pojawienie się platformy na rynku budzi zawsze ogromne zainteresowanie i co zrozumiałe, pierwsze dni jej funkcjonowania w sposób znaczący decydują o jej rozwoju i przyszłości. W związku z tym bardzo istotne jest, by zbudować wokół platformy atmosferę oczekiwania, które skłoni wielu potencjalnych jej uczestników do jak najszybszego dołączenia do niej. Co zrozumiałe, w przypadku podmiotów, które będą mogły oferować na niej swoje produkty, odpowiednie rozmowy powinny odbyć się z wyprzedzeniem pozwalającym sprzedawcom zapoznać się ze sposobem funkcjonowania na platformie, warunkami współpracy z operatorem i narzędziami marketingowymi, które będą mogły posłużyć im do promowania swojej oferty. Kluczowe jest jak najszybsze przyciągnięcie do platformy możliwie największej liczby interesariuszy, tak by już od samego początku nadać jej rozwojowi dynamiczne tempo. Brak dynamiki będzie bowiem działał zniechęcająco na wszystkie podmioty, które będą wahać się w kwestii dołączenia do platformy, ponieważ zgodnie z mechanizmami psychologicznymi każdy chce być częścią projektów odnoszących sukces, natomiast niepewność i słaba dynamika rozwoju nie będą działały na korzyść platformy.

Opinie budujące zaufanie

Platformy mogą służyć sprzedaży zarówno towarów, jak i usług i w obu tych przypadkach powinny dostarczać potencjalnym nabywcom informacji, które pozwolą im zaufać podmiotom prezentującym swoje oferty. Wystarczy pomyśleć o serwisach takich jak Airbnb, w których zaufanie odgrywa kluczową rolę dla finalizacji transakcji. To właśnie z tego względu tak istotne są publikowane na platformach opinie wynikające z doświadczeń innych użytkowników, pochodzących zarówno z grupy adresatów, jak i odbiorców towarów i usług. Opinie służą sprawdzeniu czy możemy liczyć na bezproblemową i terminową wysyłkę towarów, czy kontakt z oferentem jest szybki i sprawny, czy obsługa w razie niezadowolenia z dostarczonego towaru jest satysfakcjonująca dla klienta itp. tak by mimo wstępnego niepowodzenia był on skłonny wrócić do sprzedawcy na kolejne zakupy.

Efektywne i trafne wyszukiwanie

Kluczowe jest także zbudowanie takich mechanizmów dopasowywania ofert by procesy wyszukiwania przebiegały maksymalnie efektywnie. Dzięki temu ocena platformy przez użytkowników będzie czynnikiem zachęcającym do korzystania z niej, a same mechanizmy zabezpieczą operatora i sprzedawców przed utratą potencjalnych klientów, którzy odpłynęliby do innych kanałów sprzedaży nie znalazłszy poszukiwanych produktów bądź usług nie z powodu ich braku, lecz w wyniku zbyt nieelastycznych mechanizmów dopasowywania zapytań i rekordów. Zapewnienie sprawnych i efektywnych mechanizmów pozwalających na wzajemne odszukanie się przez oferentów i potencjalnych klientów minimalizuje zakłócenia w przebiegu transakcji, buduje zaufanie do platformy i pozwala zwiększać wartość dokonywanych na niej transakcji. Warto przy tym zauważyć, że bardzo sporadycznie zdarza się, by klienci wielokrotnie wracali do wyszukiwania towarów, których już raz nie udało im się znaleźć na platformie, co z jej perspektywy stanowi stratę praktycznie niedającą się odrobić.

Analiza podstawą rozwoju

Analiza transakcji przebiegających z udziałem poszczególnych sprzedawców będących uczestnikami platformy pozwala wychwycić jej słabe punkty, zniwelować przestoje i optymalizować obszary, w których możliwe jest podniesienie efektywności. Ważne jest także by modyfikacje realizowane w odpowiedzi na te problemy uwzględniały interesy nie tylko platformy, operatora i sprzedawców, ale także potencjalnych i faktycznych klientów. Tym ostatnim warto okresowo przedstawić informacje na temat wprowadzonych ulepszeń, by mieli oni świadomość ciągłego doskonalenia platformy, realizowanego również z myślą o ich komforcie, bezpieczeństwie i wygodzie.