Dlaczego platforma?Rozwój i upowszechnienie Internetu oraz jego zdecydowane wkroczenie w świat sprzedaży sprawiły, że dotychczasowe procesy sprzedażowe zaczęły ulegać przeobrażeniu. Tradycyjne metody pozyskiwania produktów, zarówno przed klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym biznesowych, przeszły przyspieszoną ścieżkę ewolucji. Przedsiębiorstwa, które chcą zdobyć bądź utrzymać wysoką pozycję na rynku, muszą szybko wdrażać pojawiające się rozwiązania, by nie pozostać w tyle i nie dać wyprzedzić się konkurencji, szybko adaptującej się do technologicznych zmian.

Zalety platform sprzedażowych

Jednym z takich rozwiązań są platformy sprzedażowe, służących do tworzenia wirtualnych rynków, na których przedsiębiorstwa mogą wybrać i zakupić potrzebne im produkty. Stanowią one odpowiedź na nowe wymagania i oczekiwania przedsiębiorstw, jakimi są przejrzystość i cyfryzacja procesów zaopatrzenia. W Entant staramy się tworzyć takie rozwiązania, które pomogą uczynić transakcje nabywcze maksymalnie transparentnymi, ponieważ wierzymy, że w ten sposób pomożemy naszym klientom zwiększyć szybkość i efektywność działania oraz ułatwimy współpracę między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw licznie uczestniczącymi w procesach decyzyjnych. Platformy sprzedażowe odciążają pracowników, których obowiązkiem staje się jedynie raczej zarządzanie systemem, nie zaś aktywne poszukiwanie partnerów, którzy mogliby zaopatrzyć przedsiębiorstwo w potrzebne produkty. Transakcje stają się przez to mniej kosztowne i mniej czasochłonne, a pula potencjalnych dostawców stale się powiększa. Operatorzy platform dbają o to, by regularnie dołączali do nich nowi dostawcy, a konsekwencją tego jest wytworzenie się na platformie mechanizmów rynkowych, zapewniających konkurencyjność cenową. Ponadto, dzięki platformom i powiązanym z nimi bazom danych klienci mają dostęp do znacznie szerszych zasobów informacji, co pozwala znacząco oszczędzić czas, który w innym wypadku musieliby spędzić na ich poszukiwaniu. Są one także doskonałym medium wymiany informacji, gromadząc opinie od dotychczasowych użytkowników poszczególnych produktów – informacje pochodzące od takich osób są szczególnie cenne gdy zakup jakiegoś produktu rozważany jest po raz pierwszy.

Większa efektywność sprzedaży

Zaletą platform sprzedażowych z perspektywy dużych organizacji jest możliwość kontroli wydatków i dostęp do informacji na temat nabywanych towarów i usług. Pozwala to na agregowanie zamówień, co niejednokrotnie daje szansę na negocjowanie korzystniejszych cen i stawek, a co nie jest możliwe w przypadku rozproszenia zamówień wynikającego z braku transparentności procesów zakupowych. Ponadto, dostęp do historii zakupów ogranicza również problem niegospodarności, który występuje zazwyczaj w sytuacji, gdy trudność w pozyskaniu produktu skutkuje poszukiwaniem go poza standardowymi ścieżkami zakupowymi, co przeważnie wiąże się ze wzrostem wydatków w wyniku braku optymalizacji kosztów. Platformy stanowią znacznie bardziej wartościowe i niezawodne źródło zaopatrzenia niż kanały tradycyjne, ponieważ skupiają w jednym miejscu wielu sprzedawców, a dzięki procesom monitorowania stanów magazynowych i surowców pozwalają z wyprzedzeniem podejmować działania pozwalające uzupełnić ofertę platformy, tak by klienci mogli realizować procesy zakupowe bez przestojów.

Zwiększenie wartości dla klienta

Korzystanie z platformy to nie tylko wygoda, ale również oszczędności, będące efektem naturalnej regulacji tworzonego na niej rynku i opartej na zasadach rynkowych konkurencji. Zarówno operatorzy platformy, jak i poszczególni sprzedający podejmują działania mające na celu wykreowanie wartości dla klientów. Przejawia się to w bardziej kompleksowych specyfikacjach i opisach oferowanych towarów, przyspieszeniu procesu realizacji zamówień oraz zapewnieniu aktualnych informacji na temat oferty. Dzięki temu klienci w każdej chwili wiedzą czy poszukiwany przez nich towar jest aktualnie dostępny, jakie są możliwości dostawy oraz ile potrwa jego dostarczenie w wybrane miejsce, co jest nie do przecenienia w kontekście efektywności realizacji procesów zaopatrzeniowych.